Dosadíme profesionálního předsedu nebo pověřenou osobu, která bude zastupovat vlastníky vašeho SVJ. Zkušený člen výboru z naší společnosti bude nestranný a doplní váš výbor.

Společně se správcovskou firmou nebo bez ní zajistíme ve všech směrech správné fungování společenství a domu v jeho majetku.

Budeme řídit a organizovat běžnou činnost společenství spojenou se správou domu s výjimkou těch věcí, které jsou dle zákona výlučně na rozhodnutí shromáždění.

  • Zajistíme řádné vedení písemností společenství a vedení evidence členů. Zřídíme mailové adresy a portál na sousedé.cz .

  • Pomůžeme nebo zastoupíme SVJ při komunikaci s úřady.

  • Dle požadavků připravíme podklady a svoláme jednání shromáždění.

  • Poradíme při uzavírání smluv SVJ, zejména k zajištění údržby, stavebních oprav a služeb v domě.

  • Poradíme Vám, jak správně dům pojistit a zajistit kontrolu kvality dodávek služeb spojených s užíváním domu.

  • Pomůžeme při výběrových řízeních na opravy a údržby.

  • Pomůžeme s aktualizací stanov pro SVJ, kterým to NOZ do 31.12.2016 ukládá.

  • Komunikujeme a naše služby nabízíme i v anglickém jazyce.